Websites voldoen niet aan de nieuwe cookie wet

De nieuwe cookie wet

Afgelopen dinsdag is de nieuwe cookie wet van kracht geworden. Hierin wordt bepaald dat door websites bij het gebruik van bepaalde cookies vooraf en expliciet om toestemming moet worden gevraagd.

Hoe gaan websites de cookie wet toepassen?

De verantwoordelijkheid ligt nu bij de websites. Kom je op een website die je webgedrag wilt vastleggen, dan zal de website om toestemming moeten vragen. Dit zal niet eenmalig maar bij elk bezoek aan de website moeten plaatsvinden. De verwachting is dat het bezoeken van websites minder leuk gaat worden, je zult eerst geconfronteerd worden met een extra informatie en de vraag of de website gegevens over je gedrag mag opslaan. Makkelijker zou zijn als je antwoord in een cookie wordt opgeslagen zodat bij een volgend bezoek de vraag achterwege kan blijven. Maar mag je deze permanente cookie dan wel opslaan? En als je later van gedachte verandert, hoe wijzig je dat dan?

Cookie wet oplossen via de webbrowser!cookie-wet

Het zou toch veel makkelijker zijn als je in je webbrowser vooraf kunt aangeven wat je voorkeur is, zodat de webites dit niet meer hoeven te vragen? Helaas ligt de verantwoordlijkheid bij de websites en ligt de meest logische oplossing ergens anders. Het achterliggende idee van deze cookie wet is duidelijk, er is jammer genoeg niet goed nagedacht over de praktische uitvoering daarvan.

Hoe nu verder?

De meeste websites zijn nog afwachtend hoe anderen dit gaan aanpakken. De website van De Telegraaf doet nu wel duidelijk melding van het gebruik van de cookies, maar vraagt nog niet expliciet om toestemming. Eigenlijk zouden de websites deze cookies niet moeten gebruiken, tenzij de bezoeker expliciet toestemming heeft gegeven. Ik ben alleen bang dat er weinig bezoekers dit zullen doen en dat dit voor veel bedrijven een grote impact qua omzet zal betekenen.

Websites van politieke partijen.

Er is al melding gedaan dat de websites van de politieke partijen tot voor kort zelf al niet aan hun eigen cookie wet voldoen. Ik heb de twee meest besproken websites even bezocht en zie dat een daarvan slechts cookies opslaat die nodig zijn voor de werking van de website, over de andere heb ik nog mijn twijfels.

 

In ieder geval voldoet onze website en de websites die wij hebben gemaakt wel aan de cookie wet.
En uw website?